wtorek, 23 sierpnia 2016

Jak powołać oddział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?


Definicję oddziału spółki zawiera Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział w tym znaczeniu nie posiada podmiotowości prawnej, a jest jedynie wyodrębnioną w oparciu o kryterium lokalizacji częścią działalności gospodarczej przedsiębiorcy. 

Sposób powołania oddziału spółki nie jest uregulowany przepisami prawa, wobec tego w przypadku braku zastrzeżenia w umowie spółki takiego uprawnienia dla któregoś z organów spółki, oddział może być powołany uchwałą zarządu spółki, gdyż w tym wypadku znajdzie zastosowanie zasada domniemania kompetencji zarządu. 

W uchwale powołującej oddział należy wskazać jego nazwę, siedzibę oraz dokładny adres. Warto również oznaczyć jego przedmiot działalności oraz osobę zarządzającą oddziałem, a także wskazać składniki majątku, w które oddział zostanie wyposażony. 

Zgodnie z art. 436 Kodeksu cywilnego firma oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział”, ze wskazaniem miejscowości w której oddział ma siedzibę.

Utworzenie oddziału podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z tym że wpis dokonywany jest przez sąd właściwy dla miejsca siedziby spółki zakładającej oddział. W tym celu, w przypadku zarejestrowanej już spółki, należy złożyć wniosek o zmianę danych spółki w rejestrze przedsiębiorców (formularz KRS-Z3) wraz z wnioskiem o wpis oddziału (formularz KRS-ZA). W związku z tym, że oddział może być pracodawcą odrębnym od spółki, możliwe jest uzyskanie przez oddział własnego NIPu, którym będzie posługiwał się jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak zaznaczyć, iż w zakresie podatku VAT oddział nie jest odrębnym podatnikiem, a w konsekwencji posługuje się NIP spółki. 

Artur Stosio
adwokat
Kancelaria Zdanowicz i Wspólnicy
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.