środa, 17 maja 2017

Jak wypowiedzieć umowę pracownikowi, jeśli odmawia on pokwitowania odbioru wypowiedzenia?

Pismo z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o pracę powinno zostać wręczone pracownikowi osobiście lub przesłane pocztą czy kurierem na adres, pod którym pracownik przebywa. Dlatego wysyłając je pocztą dobrze jest zadbać o potwierdzenie odbioru. Co gdy pracownik listu nie odbiera? Nie ma to wpływu na skuteczność wypowiedzenia, dlatego że w razie uzyskania wiadomości o pozostawieniu przesyłki w urzędzie pocztowym, pracownik ma szansę udać się do tego urzędu i zapoznać się z jej treścią. Gdy tego nie robi, można uznać, że oświadczenie to zostało skutecznie złożone, bo z własnej woli nie chciał odebrać pisma pracodawcy, obawiając się, że zawiera ono wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik może dowodzić, że o nadejściu przesyłki nie wiedział lub nie miał możliwości jej odebrania, jednak skuteczność takiego postępowania będzie zależna od okoliczności faktycznych danej sprawy. 

Z kolei gdy wypowiedzenie wręczamy osobiście, a pracownik odmawia pokwitowania, należy koniecznie wówczas sporządzić stosowną notatkę służbową, a wcześniej zadbać o obecność świadka, żeby w razie sporu pracodawca mógł udowodnić okoliczności wręczenia wypowiedzenia i odmowy jego pokwitowania. Dodatkowo, w takiej sytuacji można pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu odczytać. Po takim zdarzeniu, wypowiedzenie należy wysłać do pracownika listem poleconym z potwierdzeniem odbioru oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Widzimy zatem, że odmowa przyjęcia wypowiedzenia przez pracownika, nie niweczy skuteczności tego wypowiedzenia. Dla potrzeb ewentualnego procesu ważne jednak, aby pracodawca mógł dysponować opisanymi powyżej dowodami.

Gabriela Waraszkiewicz
adwokat
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.