wtorek, 15 maja 2012

Ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej?

Zgodnie z art. 48 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z zm.) („Ustawa”) organ nakazuje rozbiórkę obiektu wzniesionego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub wybudowanego pomimo wniesienia sprzeciwu. Jednak ustawodawca dopuszcza możliwość legalizacji tak wzniesionego budynku, o ile zostaną spełnione przez inwestora określone przesłanki formalne oraz zostanie uiszczona opłata legalizacyjna. 

Opłata legalizująca ustalana jest generalnie w oparciu o art. 59f Ustawy, który ustala wzór do jej obliczania, przy uwzględnieniu takich parametrów jak (przykładowo) kategoria obiektu. Jednak w zakresie budowy zatok parkingowych, przydomowych basenów, urządzeń piętrzących wodę, parkometrów, kabin telefonicznych, pochylni dla niepełnosprawnych, boisk szkolnych opłata legalizacyjna jest określona ryczałtowo i wynosi 2.500,00 zł. Również ryczałtowo określona jest opłata legalizacyjna za budowę altan, pomieszczeń gospodarczych do 35 m², oczyszczalni ścieków przydomowych, zbiorników na gaz płynny, instalacji telekomunikacyjnych – opłata ta wynosi 5.000,00 zł. W przypadku wzniesienia innych budowli bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez ich zgłoszenia opłata na podstawie art. 59f Ustawy stanowi pięćdziesiętnokrotność stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł. Kategoria obiektu budowlanego (k) oraz współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) są określone dla danych obiektów w załączniku do Ustawy. 

Wskazać należy, iż przepisów z zakresu legalizacji budowy obiektów bez wymaganego pozwolenia (art. 48 Ustawy) nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie Ustawy, tj. 1 stycznia 1995 roku lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do takich obiektów stosuje się przepisy poprzedniej ustawy z dnia 24 października 1974 roku. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.