poniedziałek, 6 maja 2013

Jak dokonać zmiany adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jak zmiany siedziby?

Kodeks spółek handlowych odróżnia adres od siedziby spółki z o.o. Zgodnie z art. 166 Ksh zgłoszeniu do rejestru podlega zarówno adres jak i siedziba spółki. Przez siedzibę rozumiemy po prostu samą miejscowość, zaś adres stanowi dokładne wskazanie, gdzie zlokalizowana jest spółka. Zgodnie z art. 157 Ksh jednym z elementów obowiązkowych umowy czy aktu założycielskiego sp. z o.o. jest wskazanie jej siedziby, czyli miejscowości. Takiego wymogu nie ma odnośnie adresu spółki. Jak zatem dokonać zmiany tych parametrów? 

Ponieważ wskazanie siedziby spółki jest elementem obowiązkowym umowy spółki (art. 157 Ksh), zmiana siedziby wymaga zmiany umowy spółki i wpisania tej zmiany do rejestru przedsiębiorców (art. 255 § 1 Ksh). Nie obędzie się zatem bez zwołania Zgromadzenia Wspólników (formalnego lub nieformalnego) i notarialnego zaprotokołowania tej zmiany, a następnie zgłoszenia zmiany do rejestru. Nowej siedzibie siłą rzeczy będzie towarzyszył też nowy adres. Nowym adresem w nowej miejscowości spółka będzie mogła się dopiero posługiwać od zarejestrowania go w rejestrze. O zmienionej siedzibie należy też powiadomić wszystkie właściwe organy. 

Jeśli zmianie ulega tylko adres wymagane jest powzięcie w tej materii uchwały przez Zarząd. Od dnia tej uchwały nowy adres jest obowiązujący. Oczywiście o nowym adresie należy też powiadomić KRS oraz urząd skarbowy i statystyczny oraz ew. ZUS. 

Aleksandra Dalecka 
prawnik
Kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.