poniedziałek, 8 lipca 2013

Zasady odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego


Problematyka praw i obowiązków banku, pośrednika kredytowego oraz konsumenta – kredytobiorcy została uregulowana w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim („Ustawa”). W Ustawie zostały uregulowane kwestie wymagań, jaki muszą zostać spełnione przez bank i pośrednika kredytowego dla skutecznego zawarcia umowy kredytu, jak również środki ochrony konsumenta – kredytobiorcy przed niekorzystnymi działaniami banków oraz pośredników kredytowych. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z Ustawą konsument w pewnych sytuacjach posiada prawo do odstąpienia od umowy kredytu. Zgodnie z art. 53 Ustawy konsument może odstąpić od umowy kredytu w każdym przypadku, bez wskazania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytu. 

Ponadto Ustawa przewiduje również zachowanie dla konsumenta prawa odstąpienia w sytuacji, w której umowa kredytu została zawarta bez jej koniecznych, wymaganych przez art. 30 Ustawy elementów, w terminie 14 dni od dnia uzupełniania umowy kredytu. W takiej sytuacji konieczne jest wcześniejsze wezwanie banku do uzupełniania umowy kredytu. Prawo do odstąpienia pojawia się wówczas, kiedy bank dokona uzupełniania umowy lub przedstawi stanowisko o braku uzupełnienia wskazanych brakujących elementów. Należy jednak pamiętać, iż na złożenie odstąpienia od umowy konsument kredytobiorca ma termin 14 dni. Termin ten zostaje zachowany, o ile przed jego upływem złoży pod wskazany adres oświadczenie o odstąpieniu, przy czym wysłanie pisma pocztą powoduje zachowanie terminu. 

Wskazać trzeba, iż kredytobiorca powinien zostać powiadomiony o możliwości odstąpienia od umowy i terminie na złożenie oświadczenia na etapie zawarcia umowy kredytu konsumenckiego. W razie złożenia skutecznego odstąpienia od umowy kredytu konsument w terminie 30 dni jest zobowiązany do zwrotu kwoty kredytu z odsetkami wyliczonymi na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Nadto należy podkreślić, iż odstąpienie od umowy kredytu wywiera również skutek wobec usług dodatkowych, świadczonych przez bank i pośrednika kredytowego przy zawieraniu umowy kredytu konsumenckiego. Kredytobiorca, który odstąpił od umowy kredytu nie ponosi bowiem kosztów odstąpienia, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty kredytu. 

Kancelaria prowadzi doradztwo w ramach pomocy kredytobiorcom kredytów konsumenckich. W ramach udzielanych porad w tym zakresie bardzo często w toku realizacji umów kredytowych po ich analizie wykrywane zostają ich braki, które dają następnie podstawę do złożenia przez konsumenta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu, czego skutkiem jest zmniejszenie zadłużenia, ważne szczególnie w przypadku posiadania kilku wysokooprocentowanych kredytów konsumenckich. 

Paulina Adamczyk 
prawnik 
Marek Zdanowicz i Wspólnicy 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.