piątek, 5 lipca 2013

Wejście do lokalu przez właściciela po rozwiązaniu umowy – kiedy jest możliwe? Czy były najemca musi się na to zgodzić?

Po rozwiązaniu umowy najmu i wyprowadzeniu się lokatora, właściciel zyskuje możliwość dysponowania lokalem. Gdy jednak najemca nie chce się wyprowadzić, to mimo, że zajmuje on lokal bez tytułu prawnego, właścicielowi nie wolno bezkarnie wejść do lokalu i np. wynieść rzeczy najemcy i zmienić zamki w drzwiach. Takie zachowanie będzie potraktowane jako naruszenie posiadania i były najemca będzie mógł dochodzić swych roszczeń w sądzie. Właścicielowi pozostaje w takiej sytuacji złożenie pozwu o eksmisję, a w efekcie być może również prowadzenie egzekucji przez komornika. 

W praktyce najemcy dość często nie opuszczają lokalu, mimo rozwiązania umowy najmu. Jednak dla odzyskania przez właściciela władztwa nad lokalem nie są dopuszczalne rozwiązania siłowe. Konieczne jest wytoczenie przeciwko najemcy pozwu o eksmisję, w którym udowodnimy, że najemcy nie przysługuje już tytuł prawny do lokalu. Bardzo ważne jest zatem dokonanie prawidłowego i skutecznego rozwiązania umowy najmu, tzn. zgodnego z trybem umownym lub ustawowym. Dlatego przed złożeniem pozwu o eksmisję warto skonsultować z Kancelarią zaistnienie przesłanek do żądania nakazania przez sąd opróżnienia lokalu przez byłego najemcę. O procesie eksmisyjnym szczegółowo piszemy w artykule „Jak usunąć dawnego najemcę z lokalu, gdy nie chce go dobrowolnie opuścić?” (kliknij tutaj). 

Warto pamiętać, że zawarcie umowy najmu okazjonalnego pozwala uniknąć potencjalnego procesu eksmisyjnego. Przy umowie najmu okazjonalnego najemca składa bowiem dodatkowo oświadczenie przed notariuszem o poddaniu się egzekucji na wypadek, gdyby po zakończeniu umowy nie chciał opuścić mieszkania. Wówczas, po zakończeniu umowy, właściciel musi wystąpić do sądu tylko o nadanie wspomnianemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności i skierować sprawę do komornika. 

Gabriela Waraszkiewicz 
adwokat 
kontakt: blog@zdanowiczlegal.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Prosimy o pozostawienie komentarza w temacie posta. Jesteśmy wdzięczni za Państwa opinie.

W tym miejscu nie udzielamy indywidualnych porad prawnych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pomocą prawną, prosimy o mailowy (blog@zdanowiczlegal.pl) lub telefoniczny (+22 525 84 44) kontakt z Kancelarią. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania, charakteru sprawy i nakładu pracy prawnika. Udzielamy także e-porady.

Posty są aktualne w dniu ich publikacji. Nie odpowiadamy za późniejsze zmiany prawa.